Handreikingen voor het startgesprek

pp.06-08_De Vries_JSW juni 2017_StartgesprekAlle basisscholen in Nederland hebben de deuren weer geopend voor de kinderen. De lessen zijn weer gestart. Als leerkracht maak je niet alleen kennis met je leerlingen en de kinderen met elkaar. Ook met de ouders van de kinderen wordt kennisgemaakt. Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid, geeft in een artikel handreikingen voor het voeren van een startgesprek met ouders.

Steeds meer scholen beginnen het nieuwe schooljaar met startgesprekken met ouders. Ook wel ‘kennismakingsgesprek’ of ‘omgekeerde tienminutengesprek’ genoemd. De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. Maar hoe geef je als leerkracht zo’n gesprek vorm? Welke vragen stel je en is het kind daar wel of niet bij aanwezig?

Goede start maken
Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. Individueel contact met elke ouder zorgt namelijk beter voor het opbouwen van deze vertrouwensrelatie (Lusse, 2013). Daarom is een goede start met elke ouder beter dan een collectief beginmoment, zoals een informatieavond. Mensen zijn te motiveren door een beroep te doen op relatie, competentie en autonomie. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen (Deci & Ryan, 2000). Om ouders in hun kracht te zetten, is het ook nodig bij hen te sturen op een goede relatie, en op hun gevoel van competentie en autonomie (De Vries, 2015). Waar het contact en samenwerking met ouders fout lijkt te gaan, zou het weleens kunnen zijn dat er onvoldoende beroep wordt gedaan op de relatie met en competentie en autonomie van ouders. In het startgesprek wordt gewerkt aan een goede relatie vanaf de start.

Voer je ook startgesprekken met ouders (en je leerlingen)? Lees dan het artikel ‘Startgesprekken voeren na de zomer’ om je goed voor te bereiden op het startgesprek.