Vraag gratis JSW-special ‘Op de barricaden’ aan

Omslag JSW september 2017Dinsdag 12 december blijven de deuren van veel basisscholen in Nederland een dag dicht, vanwege de staking die het PO-front heeft aangekondigd. Het septembernummer van JSW, dat op 20 september jl. verscheen, staat in het teken van beter onderwijs door zelf in actie te komen. In het kader van de acties die door het PO-front zijn aangekondigd, stelt JSW van de special ‘Op de barricaden’ honderd exemplaren gratis beschikbaar.

In de special ‘Op de barricaden’ beschrijft Jan van de Ven, één van de oprichters van PO in actie, wat deze actiegroep de afgelopen periode heeft gedaan en bereikt. Redactielid Mark van der Pol gaat in het artikel ‘Sturen op vertrouwen’ in op in actie komen vanuit bestuurlijk perspectief: een betoog voor goed onderwijs en de bestuurlijke rol daarbij. Het artikel ‘Sturen op vertrouwen’ is gratis te downloaden om een indruk te krijgen van de special ‘Op de barricaden’.

Cirkel van invloed
Mark van der Veen gaat in het artikel ‘De kritische leerkracht’ in op het ontwikkelen van een kritische, onderzoekende houding met als doel om je eigen onderwijs ter discussie te stellen met als doel het steeds te verbeteren. Tevens vind je in deze special de Praktijkbijdrage ‘Cirkel van invloed’ over werkdruk: kijk naar je eigen cirkel van invloed en focus je op waar jij invloed op hebt. De Praktijkbijdrage ‘Cirkel van invloed’ is eveneens gratis te downloaden. In JSW december gaat Van der Pol opnieuw in op de staking. Dit keer in een persoonlijke column. Download de column ‘Waarom staken wij?’ hier gratis.

Gratis exemplaar
Wil je een gratis exemplaar van de special ‘Op de barricaden’ aanvragen? Stuur dan een mail naar de redactie van JSW via jsw@thiememeulenhoff.nl onder vermelding van het onderwerp ‘JSW-special’. Vermeld in die mail je adresgegevens. Het exemplaar valt dan zo snel mogelijk bij jou op de deurmat.