Wereldoriëntatie in de 21e eeuw

pp.42-45_Gereedschap_JSW december 2017_Blink WereldIn JSW december 2017 is in de rubriek Gereedschap de bijdrage ‘Wereldoriëntatie in de 21e eeuw’ verschenen. Als je nu kijkt naar het aanbod op het gebied van lesmateriaal rondom wereldoriëntatie, dan kun je nog steeds kiezen voor losse methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook zijn er geïntegreerde methoden te koop. Maar er is meer mogelijk. De laatste jaren zijn er meerdere alternatieven voor de traditionele methoden op de markt gekomen.

Deze alternatieven sluiten vaak beter aan op het onderzoekend en ontdekkend leren, geven meer ruimte voor lessen in samenhang en verbinden meerdere vakgebieden met elkaar. Auteur Tessa van Zadelhoff heeft vijf leerkrachten gevraagd om hun ervaringen met verschillende vernieuwende aanpakken te delen. Als aanvulling op deze Gereedschap-bijdrage is onderstaand schema te gebruiken. In dat schema vind je de kenmerken van de aanpakken die in deze bijdrage zijn beschreven. Hierdoor kun je deze aanpakken eenvoudig met elkaar vergelijken.

Aanbod Voor groep Vakgebieden Materialen Digitaal Toetsen
Da Vinci 1-8 Oriëntatie op jezelf en de wereld, wereldburgerschap, burgerschapsvorming, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, de 21e eeuwse vaardigheden, wetenschap en techniek en persoonsontwikkeling. Mappen met kopieerbladen, diverse materialen zoals landentwister, tijdlijn en kaarten van planten- en dierenrijk. Alleen digibordsoftware voor leerkracht, de verwerking kan natuurlijk digitaal. Eindpresentatie per thema, toetsen voor groep 6 tot en met 8.
IPC 1-8 Oriëntatie op jezelf en de wereld, creatieve vakken. Digitale omgeving voor de leerkracht. Een handleiding per unit. Veel kan digitaal worden verwerkt door leerlingen, internet is een belangrijke bron. Assessment for learning, assessmentgesprekken, de leerkracht bespreekt met de leerling of hij in de aanvang-, ontwikkel- of beheersfase zit.
Jeelo 1-8 Oriëntatie op jezelf en de wereld, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer, begrijpend lezen.  Digitale leeromgeving voor leerkrachten en leerlingen. Jeelo is helemaal digitaal. Maar daarnaast heb je materialen en werkbladen nodig. Betoog en feedback.
Blink Wereld 3-8 Oriëntatie op jezelf en de wereld. Digitale leeromgeving voor leerkrachten en leerlingen, toolbox met onderzoek-, product- en vaardighedenkaarten. Ja, helemaal maar je kunt hier je eigen keuzes in maken. Eindpresentatie per thema.
VierKeerWijzer 1-8 Oriëntatie op jezelf en de wereld. Map met opdrachtkaarten per thema. Verwerking kan digitaal zijn bij diverse opdrachten. Ieder thema heeft vijf toetsvragen die aan het begin bekend gemaakt worden.