Praktijk digitaal – Een rubric inzetten

Het ontwikkelen van competenties krijgt steeds meer aandacht in het basisonderwijs. Hoe kun jij dit proces als leerkracht vormgeven en monitoren? En: kunnen je leerlingen zelf ook volgen en beoordelen of en hoe zij deze vaardigheden ontwikkelen? Volgens Thijs, Fisser en Van der Hoeven (2014) wordt voor deze vaardigheden vaak de begrippen 21st century skills, […]

Rekenen en taal centraal: belang van oefenen

Sinds 2010 staan taal en rekenen centraal in het Nederlandse onderwijs. Desondanks gaat het niveau niet omhoog, blijkt uit onderzoek, en internationaal gezien eerder omlaag. NRC onderzoekt in een korte serie hoe dat komt en wat eraan wordt gedaan. In deel 2, ‘Lesmethoden’, wordt de Alan Turingschool, waar JSW-voorzitter Martin Bootsma (teamleider) en JSW-netwerklid Eva Naaijkens (schoolleider) werkzaam […]

Wereldoriëntatie in de 21e eeuw

In JSW december 2017 is in de rubriek Gereedschap de bijdrage ‘Wereldoriëntatie in de 21e eeuw’ verschenen. Als je nu kijkt naar het aanbod op het gebied van lesmateriaal rondom wereldoriëntatie, dan kun je nog steeds kiezen voor losse methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook zijn er geïntegreerde methoden te koop. Maar er is meer […]

Verbindend gezag: digitale aankondiging

Als leerkracht heb je je handen vol aan oppositioneel gedrag en agressie in de klas. Hoe kun je vorm geven aan de gezagsrol zonder terug te keren naar de klassieke top-downautoriteit? Verbindend gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet, biedt je een heldere visie en concrete handvatten. In JSW december 2017 is het artikel ‘Verbindend […]

Praktijk digitaal – The Mind’s Eye

In mijn bijdragen aan deze rubriek zal ik de komende periode een aantal leerstrategieën bespreken die afkomstig zijn uit het boek The Strategic Teacher van Silver, Strong en Parini (2009). Deze keer een strategie die ‘The Mind’s Eye’ wordt genoemd. Een strategie die, aldus de auteurs, even eenvoudig als doeltreffend is. Voordat ik de strategie […]