Wereldoriëntatie in de 21e eeuw

In JSW december 2017 is in de rubriek Gereedschap de bijdrage ‘Wereldoriëntatie in de 21e eeuw’ verschenen. Als je nu kijkt naar het aanbod op het gebied van lesmateriaal rondom wereldoriëntatie, dan kun je nog steeds kiezen voor losse methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook zijn er geïntegreerde methoden te koop. Maar er is meer […]

Verbindend gezag: digitale aankondiging

Als leerkracht heb je je handen vol aan oppositioneel gedrag en agressie in de klas. Hoe kun je vorm geven aan de gezagsrol zonder terug te keren naar de klassieke top-downautoriteit? Verbindend gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet, biedt je een heldere visie en concrete handvatten. In JSW december 2017 is het artikel ‘Verbindend […]

Praktijk digitaal – The Mind’s Eye

In mijn bijdragen aan deze rubriek zal ik de komende periode een aantal leerstrategieën bespreken die afkomstig zijn uit het boek The Strategic Teacher van Silver, Strong en Parini (2009). Deze keer een strategie die ‘The Mind’s Eye’ wordt genoemd. Een strategie die, aldus de auteurs, even eenvoudig als doeltreffend is. Voordat ik de strategie […]

Praktijk digitaal – In de herhaling

We weten allemaal hoe belangrijk herhaling is voor het leren van kinderen op school. We herhalen de tafels net zo lang tot de leerlingen deze uit hun hoofd kennen en we oefenen veel en doelgericht vakken als lezen en spelling. Ontdek een pleidooi en aanpak om dit ook bij de zaakvakken te doen. Is het […]

Praktijk – Cirkel van invloed

Er wordt momenteel veel actiegevoerd in het onderwijs: voor een eerlijker salaris en een lagere werkdruk. De werkdruk is een bijzonder fenomeen. De een ervaart een heel hoge druk, de ander gaat er heel anders mee om en ervaart geen negatieve druk. Met andere woorden: hoe ga je ermee om en wat kun je zelf […]