Maak schoolplein vogelvriendelijker

Vogelbescherming Nederland geeft gratis nestkasten en bloeiende struiken weg aan basisscholen die aan de slag gaan om hun schoolplein vogelvriendelijker te maken. Deze actie is mogelijk dankzij de donaties van bezoekers van de populaire website van Vogelbescherming www.beleefdelente.nl. In totaal kan Vogelbescherming 42 basisscholen blij maken met een gratis nestkast voor mezen of twee bloeiende […]

Wij Trekken aan de Bel voor recht op onderwijs voor gehandicapt kind in ontwikkelingsland

Het Lilianefonds vraagt scholen in het primair onderwijs om samen met het fonds aandacht te vragen voor het recht op onderwijs van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden gaat namelijk slechts 1 op de 10 kinderen met een handicap naar school. Het Lilianefonds wil hier aandacht voor vragen door op 10 maart 2016 […]

Hoe zorg je voor een toekomstbestendige school?

Wie heeft als leerkracht niet eens hardop nagedacht over het oprichten van een eigen school? ‘Als ik het voor het zeggen had, dan wist ik het wel’, hoor je iemand dan zeggen. Die verzuchting ligt ten grondslag aan veel voorstellen die in recent in Amsterdam zijn ingediend voor de ontwikkeling van een aantal nieuwe scholen. […]