Verwacht in JSW

p.50_Verwacht_JSW oktober 2017_SchoolSamenwerken aan schoolsucces
Handelingsgericht werken biedt een heldere en positieve handreiking voor leerkrachten. Het bestaat al ruim tien jaar en inmiddels past 75 procent van de basisscholen elementen hiervan op eigen wijze toe: wat zijn de meest recente ontwikkelingen van handelingsgericht werken?

Werken met een doelenkaart
Weten kinderen dat rekenonderwijs altijd doelgericht is? Op basisschool De Rank ervaart men in groep 3 dat kinderen zich vaak niet bewust zijn van het doel van rekenactiviteiten en van de samenhang tussen opeenvolgende activiteiten. De inzet van een doelenkaart leidt bij kinderen tot doelbewustzijn en geeft hen zicht op hun leerproces. Hoe zet je de doelenkaart effectief in?

Rubric als meetinstrument
In het onderwijs wordt nu veel aandacht besteed aan het opnemen van kerndoeloverstijgende competenties voor de toekomst in het curriculum. Hoe kunnen jij als leerkracht dit proces op een goede manier volgen, bijsturen en beoordelen? Lees in Praktijk over de meettool Rubric.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het basisonderwijs? Neem dan nu een abonnement op JSW!