Lezersactie: win Sterke rekenaars in het basisonderwijs!

p.29_Lezersactie_JSW februari 2018_Sterke rekenaarsDeze maand geeft JSW in samenwerking met uitgeverij CPS vijf exemplaren van Sterke rekenaars in het basisonderwijs weg.

In elke groep zijn ze te vinden: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en rekenen pas leuk vinden wanneer de reguliere lesstof ophoudt. Sterke rekenaars hebben vaak meer leerhonger dan de rekenmethode kan stillen. Er is veel plusmateriaal rekenen te verkrijgen, maar in de praktijk betekent dit meestal dat de sterke rekenaar hiermee vaak buiten het lokaal zelfstandig aan het werk gaat. Het boek Sterke rekenaars in het basisonderwijs helpt je als leerkracht om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van sterke rekenaars en mogelijke aanpassingen.

Oplossingsgericht werken
In het boek worden verschillende typen rekenaars uitgediept en aanpassingen aangedragen welke mogelijk zijn binnen een reguliere rekenles. Ook wordt er aandacht besteed aan het realiseren van onderwijsaanpassingen buiten de groep en in hoogbegaafdenonderwijs. Elk hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en sluit af met een stuk gereedschap om direct in jouw eigen rekenles in te zetten. In Sterke rekenaars in het basisonderwijs wordt de groep sterke rekenaars groter gemaakt. Er zijn naast sterke rekenaars met goede scores ook leerlingen die veel meer kunnen dan ze laten zien, maar daarvoor de vaardigheden en de begeleiding om hier te komen missen. Het boek helpt om kinderen goed in beeld te krijgen.

Meer informatie?
Kijk op de website www.cps.nl/publicaties-uitgeverij voor meer informatie over het boek Sterke rekenaars in het basisonderwijs. Wil je kans maken op een van de vijf boeken? Vul onderstaand formulier vóór 27 maart 2018 in.