Praktisch en actueel

Blog – Grote scholen, kleine klassen

Minister Bussemaker heeft onlangs besloten dat grote onderwijsinstellingen (de MBO’s met meer dan 5000 leerlingen) opgesplitst dienen te worden in kleinere colleges met een eigen verantwoordelijkheid, met name voor de kwaliteit van het onderwijs. In de huidige grote onpersoonlijke onderwijsfabrieken ‘is dat niet goed mogelijk’, meent zij. De mbo-raad noemt, bij monde van zijn voorzitter […]

Kabinet bestrijdt laaggeletterdheid met Tel mee met Taal

Het kabinet heeft een landelijk actieprogramma ontwikkeld om lezen onder basisschoolleerlingen te bevorderen en laaggeletterdheid te bestrijden. Tel mee met Taal is een aanvulling op het reguliere onderwijs: gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties worden ondersteund met methoden, kennis en expertise. Met het actieprogramma, dat loopt van 2016 tot en met 2018, kunnen gemeenten hun […]

Blog – Teach like a rookie (13)

Ha Niels, Gelukkig zijn als uiteindelijk doel van onderwijs, daar kan ik mijzelf in vinden. De vragen die we onszelf kunnen stellen over hoe we dat kunnen behalen, zullen niet opraken. Voor nu laat ik ze even liggen … We hebben er een week of tien opzitten. Meer nog dan tijdens mijn afstudeerstage is mij […]

Blog – Teach like a rookie (12)

Hoi Sander, Bij deze dan onze laatste columns. Onze gesprekken hebben mij veel opgeleverd, ik ben bijvoorbeeld veel bewuster aan het denken over flierefluiten en lanterfanten. Misschien een mooi moment om eens te reflecteren op het reflecteren. Een onderzoekende houding, dat heeft een excellente leraar in elk geval nodig. Het heeft me veel geholpen om […]

Praktijk december – Groei van grote getallen

Het Jeugdjournaal besteedde onlangs aandacht aan de bever in Nederland. Het dier was uitgestorven, maar het programma om het dier terug te brengen in de Nederlandse natuur is erg succesvol. Zo succesvol dat het aantal bevers in Nederland zich elke vier jaar verdubbelt. In deze praktijkbijdrage kijken we naar de groei van getallen. Op het […]