Praktisch en actueel

Wij Trekken aan de Bel voor recht op onderwijs voor gehandicapt kind in ontwikkelingsland

Het Lilianefonds vraagt scholen in het primair onderwijs om samen met het fonds aandacht te vragen voor het recht op onderwijs van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden gaat namelijk slechts 1 op de 10 kinderen met een handicap naar school. Het Lilianefonds wil hier aandacht voor vragen door op 10 maart 2016 […]

Jaargang 100 voor JSW

post thumbnail

JSW is de honderdste jaargang ingegaan. Dat betekent een schat aan artikelen over onderwijs, de ontwikkelingen daarin en de visies daarop. Wat was er 100 jaar geleden anders? Dat pluizen wij uit in onder andere de jubileumrubriek Toen & Nu.

Hoe zorg je voor een toekomstbestendige school?

Wie heeft als leerkracht niet eens hardop nagedacht over het oprichten van een eigen school? ‘Als ik het voor het zeggen had, dan wist ik het wel’, hoor je iemand dan zeggen. Die verzuchting ligt ten grondslag aan veel voorstellen die in recent in Amsterdam zijn ingediend voor de ontwikkeling van een aantal nieuwe scholen. […]

Rubriek Praktijk: Apps met een leerdoel

post thumbnail

In de rubriek Praktijk krijg je elke maand suggesties voor een lespraktijk waar je direct mee aan de slag kunt. Er is een enorme wildgroei aan apps voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Hoe kun je hier als leerkracht op een zinvolle manier in je lespraktijk mee aan de slag? In deze Praktijk drie apps onder […]

Praktisch inzetbare tips: www.jsw

Voor de rubriek www.jsw selecteren Tessa van Zadelhoff en Arno Coenders elke maand praktisch inzetbare tips voor apps, tools, video’s, websites en (meer) lezen over ICT. Je vindt hier een overzicht van hun selectie voor JSW september. Lees meer op pagina 10 in het blad!