Praktisch en actueel

Vul een vragenlijst in over online imago

Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid bij CPS, gaat een artikel schrijven over het online imago. Voor dit artikel willen we peilen of het beeld dat de scholen en leerkrachten van zichzelf neerzetten klopt met wat zij willen uitstralen en zijn benieuwd of dit imago invloed heeft op de beeldvorming bij ouders. Om deze mening te peilen, […]

Uitgewerkte voorbeelden primary CLIL

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is in opmars in het basisonderwijs. Hoe kun je verantwoord en praktisch met primary CLIL werken naar gedifferentieerde taalvaardigheidsniveaus van de leerlingen? Wat levert het combineren van taal en vakinhoud op? Het artikel ‘Vakken in het Engels’, dat gepubliceerd is in JSW januari 2018, ging op deze vragen in. […]

Praktijk digitaal – Een rubric inzetten

Het ontwikkelen van competenties krijgt steeds meer aandacht in het basisonderwijs. Hoe kun jij dit proces als leerkracht vormgeven en monitoren? En: kunnen je leerlingen zelf ook volgen en beoordelen of en hoe zij deze vaardigheden ontwikkelen? Volgens Thijs, Fisser en Van der Hoeven (2014) wordt voor deze vaardigheden vaak de begrippen 21st century skills, […]

Rekenen en taal centraal: belang van oefenen

Sinds 2010 staan taal en rekenen centraal in het Nederlandse onderwijs. Desondanks gaat het niveau niet omhoog, blijkt uit onderzoek, en internationaal gezien eerder omlaag. NRC onderzoekt in een korte serie hoe dat komt en wat eraan wordt gedaan. In deel 2, ‘Lesmethoden’, wordt de Alan Turingschool, waar JSW-voorzitter Martin Bootsma (teamleider) en JSW-netwerklid Eva Naaijkens (schoolleider) werkzaam […]

Wereldoriëntatie in de 21e eeuw

In JSW december 2017 is in de rubriek Gereedschap de bijdrage ‘Wereldoriëntatie in de 21e eeuw’ verschenen. Als je nu kijkt naar het aanbod op het gebied van lesmateriaal rondom wereldoriëntatie, dan kun je nog steeds kiezen voor losse methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook zijn er geïntegreerde methoden te koop. Maar er is meer […]

Verbindend gezag: digitale aankondiging

Als leerkracht heb je je handen vol aan oppositioneel gedrag en agressie in de klas. Hoe kun je vorm geven aan de gezagsrol zonder terug te keren naar de klassieke top-downautoriteit? Verbindend gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet, biedt je een heldere visie en concrete handvatten. In JSW december 2017 is het artikel ‘Verbindend […]