Praktisch en actueel

Praktijk digitaal – In de herhaling

We weten allemaal hoe belangrijk herhaling is voor het leren van kinderen op school. We herhalen de tafels net zo lang tot de leerlingen deze uit hun hoofd kennen en we oefenen veel en doelgericht vakken als lezen en spelling. Ontdek een pleidooi en aanpak om dit ook bij de zaakvakken te doen. Is het […]

Praktijk – Cirkel van invloed

Er wordt momenteel veel actiegevoerd in het onderwijs: voor een eerlijker salaris en een lagere werkdruk. De werkdruk is een bijzonder fenomeen. De een ervaart een heel hoge druk, de ander gaat er heel anders mee om en ervaart geen negatieve druk. Met andere woorden: hoe ga je ermee om en wat kun je zelf […]

Handreikingen voor het startgesprek

Alle basisscholen in Nederland hebben de deuren weer geopend voor de kinderen. De lessen zijn weer gestart. Als leerkracht maak je niet alleen kennis met je leerlingen en de kinderen met elkaar. Ook met de ouders van de kinderen wordt kennisgemaakt. Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid, geeft in een artikel handreikingen voor het voeren van een startgesprek […]

Lezen stimuleren tijdens Nationale Kinderzwerfboekdag

Kinderzwerfboek organiseert aan het begin van de Kinderboekenweek (op 4 oktober 2017) de vijfde editie van de Nationale Kinderzwerfboekdag. De organisatie roept iedereen in Nederland op om een gelezen kinderboek uit zwerven te sturen. Het doel hiervan is dat er meer boeken in omloop komen die gelezen kunnen worden door kinderen. Kinderzwerfboek is gericht bezig om […]

Gratis: artikel over effectief begrijpend leesonderwijs

In JSW juni 2017 is het artikel ‘Effectief begrijpend leesonderwijs’ verschenen, dat is geschreven door Heleen Buhrs. De Amerikaanse taalkundige Snow noemt begrijpend lezen als dé vaardigheid voor de 21e eeuw. Goed kunnen lezen en een tekst begrijpen zijn vaardigheden die zeker in een complexe samenleving van wezenlijk belang zijn. Is de gekozen aanpak van […]

Praktijk digitaal – Sonic Pi: maak muziek

Sonic Pi is gratis software waarmee je je leerlingen muziek kunt programmeren aan de hand van ‘hard code’, ofwel programmeerregels. Het programma kent een korte leercurve die begint met het invoeren van de opdracht ‘play 80’. Als de kinderen op ‘Run’ klikken, klinkt al de eerste toon. Laat je leerlingen zoveel mogelijk zelf ontdekken wat […]