Praktisch en actueel

Voorbeeld ingevulde schrijfleerlijn

Om een impuls te geven aan het schrijfonderwijs is basisschool De Buitenburcht in Almere samen met de Marnix Academie in Utrecht een onderzoek gestart. In dit gezamenlijke onderzoekstraject geven leerkrachten zelf invulling aan hun schrijflessen en vinden hiervoor inspiratie en ondersteuning in een zelf ontwikkelde schrijfleerlijn. De ambitie van basisschool De Buitenburcht is om het […]

Praktijk digitaal – Geluk werkt

In het onderwijs wordt relatief hoge werkdruk ervaren door 84 procent van de leerkrachten (Adriaens, Van Grinsven, Van der Woud, & Westerik, 2016). De oorzaken voor werkdruk zijn divers en uiteenlopend. Wat is de rol van geluk binnen deze werkdruk? En hoe kun je de inzichten vanuit geluk gebruiken? Uit onderzoek uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek […]

Praktijk digitaal – Feedback

‘Ben je nu alweer te laat voor de teamvergadering!?’ Als je deze opmerking krijgt, terwijl je net ontzettend je best hebt gedaan om al je (nakijk)werk in de klas af te krijgen en op tijd te komen voor de vergadering, dan roept dat veel irritatie op. In deze bijdrage van Praktijk worden de regels om […]

Praktijk digitaal: Grafische organizers

Grafische organizers vormen een handig instrument om leerlingen tijdens de les actief mee te laten doen of om ze na de instructie informatie overzichtelijk te laten rangschikken. In deze bijdrage van Praktijk leg ik uit wat grafische organizers zijn en hoe je deze kunt inzetten tijdens de les. Twee grafische organizers zijn als kopieerblad in […]

Maak getalgrootte voelbaar

Getallen spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is daarom erg belangrijk om goed te begrijpen waar het bij getallen om gaat en hoe we deze in het basisonderwijs aanleren. Inzicht in hoe het menselijk brein getallen verwerkt, kan helpen bij het begrijpen van leerlingen en hun leerproblemen. Inmiddels is het mogelijk om […]